Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3 beboere fra Solsikkemarken. Der er desuden 1 suppleant, som træder ind hvis et af bestyrelsesmedlemmerne flytter. Opgaver i bestyrelsen består som regel af vedligeholdelse af området, fælleshuset og tiltag der kan være med til at højne bo-kvaliteten på Solsikkemarken. Det betyder samtidig at bestyrelsen ikke leger politi for beboerne i forhold til støjgener og/eller andre tvister – det er noget man henvender sig til Kristiansdal omkring. Har man en tvist omkring støj eller andre gener, så vil vi opfordre til at man henvender sig til vedkommende på en høflig og ordentlig måde, således at man kan få løst problemet på fredelig vis.

Kontakt bestyrelsen på denne mail: solsikkemarkenodense@gmail.com eller via Facebook – vi kan IKKE hjælpe med udlejning af lejemålene!

Hvordan kan jeg få indflydelse?
Bestyrelsen sammensættes normalvist ved det ordinære afdelingsbeboermøde som afholdes i efteråret. Alle beboere indkaldes til mødet via normal post. Det tager typisk 1-1½ time og er som regel ganske hyggeligt. Her bliver der mulighed for at stille forslag til mødet. Disse forslag skal sendes til Kristiansdal på den adresse der findes på indkaldelsesdokumentet. Disse forslag SKAL stilles som et spørgsmål, således at det kan gå direkte til afstemning.

Den nuværende bestyrelse:

  • Formand: Sanne Clemensen